Rok 2020 to kolejne uszczelnienia VATu proponowane przez Państwo

Zmiany prawne

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 4 lipca 2019 r. Zgodnie z nowymi przepisami, z początkiem stycznia 2020 r. przedsiębiorca nie będzie mógł żądać od sprzedawcy wystawienia faktury na podstawie wydanego wcześniej paragonu. Obecnie może to zrobić w okresie trzech miesięcy (i to licząc od końca miesiąca, w którym wystąpiła transakcja, co w praktyce przypadkach może dać prawo do żądania faktury przez okres nawet 4 miesięcy) i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury na podstawie paragonu.

Jak to wpłynie na sprzedawcę ?

Obecnie fakt ten powoduje w części przypadków potrzebę korygowania pliku JPK_VAT za okresy poprzednie w przypadku kiedy kupujący np. po dwóch miesiącach dojdzie do wniosku, że jednak faktura by mu się przydała. Po zmianie problem ten zostanie całkowicie wyeliminowany.

Dlaczego jest to problem ?

Poza faktem powyższym, jest drugie dno sytuacji, gdyż mając zaufaną osobę na stacji benzynowej można przy zakupie np. paliwa do Swojego samochodu zwiększyć sobie wartość na fakturze o zapłacone paragony wcześniej przez innych klientów, którzy tej faktury nie potrzebowali z różnych względów, a tym samym odzyskać VAT nienależny w tym przypadku.

Oczywiście sytuacja analogiczna to przypadek kiedy gromadzone są paragony przez nieuczciwych przedsiębiorców, za które wydatki poniosły osoby trzecie, a później na ich podstawie domaganie się od sprzedawcy wystawienia faktur, w rezultacie końcowym odliczenia VATu.

Według szacunków ministerstwa ww. sytuacja uszczupla budżet państwa o 1,5 mld. zł. rocznie.

Wyjątki

Oczywiście jak w prawie każdej regule są wyjątki, tutaj będzie to paragon opatrzonym numerem NIP nabywcy. Faktura w takim przypadku będzie mogła zostać wystawiona wyłącznie na podmiot, którego NIP wskazany był właśnie na paragonie.

Uwaga

Gdyby po wejściu w życie przepisów sprzedawca zdecydował się na wystawienie faktury mimo braku numeru NIP na paragonie, to zarówno jego jak i nabywcę mogą czekać dotkliwe sankcje odpowiadające całkowitej wartości podatku VAT wykazanego na takiej nielegalnej fakturze.

Proszę również pamiętać, że na dzień dzisiejszy przeważająca liczba kas fiskalnych obsługujących rynek nie ma opcji wystawienia paragonu z numerem NIP.