Niestety nie wszyscy o tym wiedzą ale 29 czerwca br. weszła w życie ustawa tzw. ustawa o cenach prądu, związana z zamrożeniem rachunków za energię elektryczną do końca 2019 roku. Założeniem tej ustawy jest zamrożenie stawek na poziomie z 2018 roku przez cały 2019 rok.

Zgodnie z ustawą wysokość rachunków pozostanie bez zmian między innymi dla gospodarstw domowych, mikro i małych firm.

„Według szacunków Ministerstwa Energii, dzięki nowym przepisom 98 procent odbiorców energii elektrycznej zostanie ochronione przed wzrostami cen prądu w ciągu całego 2019 roku”.

Jest jednak jeden warunek – Oświadczenie odbiorcy końcowego (pobierz)

Wszyscy odbiorcy wymienieni powyżej, poza grupą odbiorców gospodarstw domowych muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

 Ważny jest również fakt, że pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego dla danego podmiotu (np. PGE, Tauron, Energia, Enea itp.) do 27 lipca 2019 roku.

„Jak wskazało Ministerstwo Energii, będzie to podstawą uprawnienia do korzystania z obniżonych cen z dnia 30 czerwca 2018 roku w drugim półroczu 2019 roku”.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.