Nie zapomnij o rocznych sprawozdaniach …

… o odpadach / BDO / o korzystaniu ze środowiska do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego!

Szanowni Państwo,

przypominam / informuje / zwracam uwagę w zależności od sytuacji, na pewne deklaracje coroczne, które powinniście już wypełnić i wysłać do odpowiedniego Urzędu. Piszę tutaj o następujących deklaracjach:

1. Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (w przypadku firm transportowych mówimy tutaj o paliwie). Portal obsługujący owe wnioski to EkoPłatnik

2. W przypadku kiedy Państwo produkują jakiś towar a następnie sprzedają go w opakowaniu, należy złożyć lub aktualizować deklarację BDO, więcej można przeczytać oraz złożyć ową deklarację na portalu: https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

3. W przypadku produkowania odpadów przez firmę, należy złożyć wniosek a dokładniej roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, niezależnie od tego czy mają Państwo podpisaną umowę na odbiór tych odpadów czy sami Państwo je utylizujecie.

Jak LSZ zachęcamy do zapoznania się i złożenia odpowiednich wniosków, bo w większości przypadków nie będzie opłat, a niestety nie złożenie wniosku może implikować poważne problemy finansowe w przyszłości – kary.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu…

LSZ Team