Nowi Partnerzy LSZ…

Nowi Członkowie, nowi Partnerzy, już nie długo nowe możliwości… Rynek pracownika! Niskie bezrobocie! To hasła, o których słyszymy już od jakiegoś czasu. Niskie bezrobocie w Polsce jednak nie wynika, jak to sugeruje rząd, ze zwiększającej się puli miejsc pracy, lecz przede wszystkim z emigracji za pracą do bardziej rozwiniętych gospodarczo, ale i społecznie krajów jak … Czytaj dalej